scfe range of courses

About SCFE

Sallynoggin College of Further Education
Pearse Street
Sallynoggin
Dún Laoghaire
Co. Dublin

Tel: 01-2852997 Fax: 01-2848437 Email: reception@scfe.ie Website: www.scfe.ie

Principal: Patricia O’Brien
Deputy Principal: Enda Kenny

Coláiste Breisoideachais an Naigín
Sráid an Phiarsaigh
An Naigín
Dún Laoghaire
Co. Átha Cliath
Fón: 01-2852997 Facs: 01-2848437 R-phost: reception@scfe.ie Idirlíon: www.scfe.ie Príomhoide: Patricia O’Brien Príomhoide Tánaisteach: Enda Kenny

Sallynoggin College of Further Education reserves the right to amend, re-structure or cancel any course.
Coinníonn Coláiste Breisoideachais an Naigín an ceart aon chúrsa a athrú, a athstruchtúrú nó a chur ar ceal.

The information, literature or application form, do not constitute a contract between Sallynoggin College of Further Education and any third party. Sallynoggin College of Further Education is registered with FETAC to offer programmes leading to QQI/FETAC awards in the National Framework of Qualifications.
Ní chomhdhéanann eolas, litríocht nó foirm iarratais conradh idir Choláiste Breisoideachais an Naigín agus aon tríú páirtí. Tá Coláiste Breisoideachais an Naigín cláraithe le FETAC chun cláir a ofráil as a dtiocfaidh dámhachtain QQI/FETAC sa Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí

Mission Statement
Sallynoggin College of Further Education is committed to providing a dynamic range of further education courses in response to industry, community and learner needs.

Ráiteas Misin
Tá Coláiste Breisoideachais an Naigín tiomanta do réimse dinimiciúil cúrsaí breisoideachais a sholáthar mar fhreagairt ar riachtanais tionsclaíochta, pobail agus riachtanais an fhoghlaimeora.

.

Graduation Video

View a video of some of our students at their graduation 2014